fr en es
 
 

The 27 icons on remote

Status far icon 32x32
Next resultset icon 32x32
Next date icon 32x32
Next book icon 32x32
Next right icon 48x48
Remote desktop preferences icon 48x48
Remote folder icon 48x48
Delete disk space icon 48x48
Folder red remote icon 48x48
Folder green remote icon 48x48
Pink remote file icon 48x48
Blue a remote folder icon 48x48
Backup folder red remote icon 48x48
Blue backup a remote folder icon 48x48
Backup file green remote icon 48x48
Backup folder pink remote icon 48x48
Exotic features user Gray icon 48x48
Next player icon 48x48
Orange remote folder icon 96x96
Manila folder remote icon 96x96
Kde folder remote icon 96x96
File far man icon 96x96
Exotic icon 96x96
Exotic icon 96x96
Next sailing icon 96x96
Magnet icon 96x96
Further presence icon 96x96